De Roparun is een loopevenement van 520 kilometer (route vanuit Parijs) en 560 kilometer (route vanuit Hamburg), waarbij mensen in teamverband een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto van de Roparun, dat al jaren is: "Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven".

Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen, oftewel meer dan anderhalve marathon. Daarnaast bestaat een team uit meestal vier tot zes fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze taken en gemiddeld bestaat een team uit 25 personen.

In 2020 start de Roparun op 30 mei, finish op 1 juni. De opbrengst van de Roparun 2019 is € 5.626.988,00. Sinds de Roparun in 1992 voor het eerst georganiseerd werd, is al meer dan 88 miljoen euro bijeengelopen.

Aangezien de opbrengst van de Roparun erg belangrijk is, bestaat er sinds 1995 een speciaal klassement voor de teams met de hoogste opbrengst. De drie teams met de hoogste opbrengst worden tijdens de slotavond van de Roparun gehuldigd. Het team met de hoogste opbrengst ontvangt dan de Roparunner-wisseltrofee en heeft ook recht op gratis deelname aan de volgende editie van de Roparun. Naast de sportieve inspanning moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het inpakken van boodschappen, het wassen van auto's, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors. Ook zijn de leden van een team verplicht Roparun-loten te verkopen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het doel. De drie teams met de hoogste opbrengst en de zes teams die een prijs hebben gewonnen naar aanleiding van hun gelopen snelheid worden gehuldigd tijdens het eindfeest van de Roparun. Dit vindt een aantal weken na de finish plaats. Op die avond wordt ook de totale opbrengst van de Roparun bekend gemaakt. 

TeamHooymeijerBijBurgJuniusWaarom meedoen? Roparunners trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. Roparunners staan voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven van kankerpatienten. De opbrengst van de Roparun wordt niet besteed aan onderzoek, maar komt ten goede aan zaken die het leven van kankerpatienten kunnen veraangenamen.

Roparunnen is veel meer dan lopen alleen. Het is het beleven van een avontuur, een teamprestatie, maatschappelijk betrokken zijn, zorgen voor je medemensen, en emotie. Kortom, er zijn meer doelen dan de finish. Hoeveel redenen heb je nodig om mee te doen?

Stichting Roparun is bijna volledig afhankelijk van de hulp van vrijwilligers. In totaal zijn er meer dan driehonderdvijftig vrijwilligers betrokken bij de Roparun. Vijftig van hen zijn het hele jaar bezig met de organisatie van het evenement; de overige driehonderd worden vooral tijdens het evenement ingezet.

Bij elk onderdeel van de Roparun zijn vrijwilligers betrokken. Denk hierbij aan de opbouw van de startlocatie in Parijs en Hamburg, de begeleiding van teams op de route (motorteam, opbouw en bemanning van checkpoints, calamiteitenteams) en activiteiten op de finishlocatie (Coolsingel) in Rotterdam. Als vrijwilliger betrokken zijn bij de Roparun levert plezier, nieuwe ervaringen en sociale contacten op. Natuurlijk wordt er tijdens de Roparun gezorgd voor eten, een slaapplaats en Roparunkleding.

De organisatie van de Roparun is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Elk onderdeel wordt aangestuurd door een bestuurslid, een projectleider en projectcoördinatoren. Deze onderdelen zijn:

StartInHamburg

  1. Route - Hieronder vallen: het uitzetten en controleren van de route, de opbouw en bemanning van checkpoints, kwartiermakers (catering en ondersteuning van vrijwilligers op de route), promotie activiteiten op de route en het ACT (Algemeen Coordinatie Team) op het kantoor in Schiedam.
  2. Locatie Frankrijk - Hieronder vallen: de opbouw en afbouw van het startterrein in Parijs, catering op het startterrein, beveiliging en coordinatie op startterrein, promotie activiteiten op het startterrein.
  3. Locatie Duitsland - Hieronder vallen: de opbouw en afbouw van het startterrein in hamburg, catering op het startterrein, beveiliging en coordinatie op startterrein, promotie activiteiten op het startterrein.
  4. Locatie Nederland - Hieronder vallen: de opbouw en afbouw van de finishlocatie (Coolsingel), de catering op de finishlocatie, beveiliging en coordinatie op de finishlocatie en promotie activiteiten op de finishlocatie. Faciliteiten/logistiek Hieronder vallen transport van goederen en voertuigen naar Frankrijk en terug.
  5. Marketing en communicatie - Hieronder vallen: activiteiten m.b.t. de website, foto- en video activiteiten tijdens de run, promotie activiteiten.

 

Sinds augustus 2002 is de Stichting Roparun opgesplitst in twee stichtingen:

  • Stichting Roparun Evenementen
  • Stichting Roparun Palliatieve Zorg

De stichtingen zijn onafhankelijk van elkaar, hebben een eigen bestuur, voeren ieder een eigen boekhouding en hebben bijvoorbeeld ook verschillende bankrekeningnummers. Door de splitsing van de Stichting Roparun is het duidelijk hoe de geldstromen lopen: geld bestemd voor het organiseren van het evenement en geld bestemd voor de doelen. Zou er door omstandigheden iets gebeuren bij Stichting Roparun Evenementen, dan zal dit nooit invloed hebben op de gelden die in Stichting Roparun Palliatieve Zorg gereserveerd staan voor de doelen en de afspraken die er met diverse partners zijn gemaakt.