Ook dit jaar weer draagt ZiZo, met een aanzienlijke korting, hun steentje bij aan de Roparun. Namens Roparunteam Hooymeijer enorm bedankt voor jullie steun.