Voor alles is een eerste keer en dus ging Roparunteam Hooymeijer ‘aan den pubquiz’. Vrijdagavond 6 maart 2020 rond 18:30 verzamelden Milan, Ben, Wilma, Sylvia, Berdie en René zich in Tony’s Pub. Deze pub bevindt zich op het mooie Resort Città Romana in Hellevoetsluis - niet toevallig ook een sponsor van ons Roparunteam.

Voor een pubquiz heb je vragen, antwoorden en prijzen nodig, en, niet geheel onbelangrijk, ook deelnemende teams. In de maanden voor 6 maart werd er dus door verschillende teamleden druk gepolst en geworven en dat leidde tot inschrijvingen van in totaal acht teams. Veel teams kwamen niet geheel toevallig uit de omgeving van Hellevoetsluis, maar het aantal van acht werd gecompleteerd door teams wat dichter bij Rotterdam en Delft. Wilma wierp zich in de maanden en weken voorafgaande aan de pubquiz vol verve op het binnenhalen van prijzen en prijsjes, zodat het winnende team wel zou vertrekken met een lege beurs, maar niet met een lege tas.

Via via had ons team zich al verzekerd van pubquizmaster Koen, een ervaren pubquizzer die nou wel eens vragen wilde stellen in plaats van antwoorden te moeten geven.

Om aan het geheel ook nog eens een Roparun-tintje te geven, was al besloten dat teams na een vragenronde ook nog antwoorden zouden kunnen kopen, om zodoende zichzelf in de tussenstand omhoog te werken en de Roparun daarbij gelijktijdig te voorzien van de broodnodige extra centjes.

Zoals gezegd begon de avond met het opbouwen van de pub, het startklaar maken van de apparatuur (microfoon, laptop en beamer) en het ophangen van een door Sylvia in elkaar geknutselde rits vlaggetjes. Bij het ophangen daarvan dook een niet vooraf voorzien probleem op. Het bleek dat de gehanteerde barkruk te laag was of het systeemplafond te hoog. Anyhow, dit leidde tot wat compromitterende situaties voor twee aanwezige Roparunteamleden (wiens namen hierbij niet worden genoemd, maar wiens voornamen begonnen met een M en een R), waarna uiteindelijk Ben werd ingevlogen om de vlaggetjes op de juiste wijze en hoogte op te hangen.

Vanaf 19:30 begonnen de teams binnen te stromen en te druppelen: ‘M&M’s’, ‘Thijs’Angels’, ‘Beauty & Brains’, ‘Op de valreep’, ‘SSLIMM’, ‘50 shades of runners’ en ‘D.V.V.’. Team ‘Pallas teigernootjes’ was helaas op het laatste moment verhinderd, maar dat mocht de uiteindelijke pret niet drukken.

Nadat er wat kopjes koffie en thee waren genuttigd, nam de pubquizmaster het woord en heette de teams officieel welkom. Regels werden uitgelegd, enkele vragen werden beantwoord en onze twee omkoopdames Sylvia en Berdie (voorzien van sexy strakke schortjes) werden aan het talrijke publiek voorgesteld. Het vooruitzicht bij de aanwezige teams om van beide dames tegen 2 euro per stuk antwoorden te kunnen kopen, werd instemmend en met gejuich begroet.

Milan en Wilma kregen een vrije rol toebedeeld (lees: drankjes opnemen en brengen en overige klusjes) en om ook Ben en René het gevoel te geven dat hun aanwezigheid zinvol was, werd besloten dat beide heren zich zouden storten op het controleren van de ingeleverde antwoorden en het visueel maken van tussenstanden op de reeds eerder gememoreerde beamer.

De pubquiz zelf verliep soepeltjes. Alsof Koen nooit anders gedaan had, vuurde hij de ene na de andere vraag op de teams af, waarbij er genoeg tijd werd ingeruimd om na te denken over het juiste antwoord. Als een vragenronde afgerond was, sprongen beide omkoopdames als duveltjes uit hun doosjes op de teams af om af te troggelen wat er af te troggelen viel en kweten Ben en René zich daarna van hun optel- en tussenstandentaak. Ondertussen fladderden Milan en Wilma met drankjes af en aan en zeulden halverwege ook nog eens met een bittergarnituur dat bij de inschrijfprijs inbegrepen was. Steeds na twee ronden was er een kleine pauze die de gelegenheid gaf tot wat ontspannen, wat kletsen met teamleden en tot toiletbezoek. Halverwege de pubquiz werd nog een soort afvalvragenronde gehouden, waar team SSLIMM uiteindelijk (ook na een herkansing) 1¼ extra punt aan overhield. Een gebeurtenis die uiteindelijk van cruciaal belang bleek te zijn … Leuk om te vermelden was dat nog een aantal andere Roparunteam Hooymeijer-teamleden de pubquiz ondertussen met een bezoekje vereerden (bedankt Tjerk, Lucinda, Tamara en Pieter-Jan) die vervolgens her en der wat hand- en spandiensten verleenden. Ook oud-teamleden Guy en Nicole waren op de valreep aanwezig en zij speelden geestdriftig mee met team ‘Op de valreep’. Naast de gebruikelijke quizvragen waren er ook twee vragenrondes waar de visueel ingestelden onder de aanwezigen op los konden gaan. Een vragenronde waar bedrijfslogo’s moesten worden geraden en een ronde die geheel gewijd was aan het herkennen van bekende personages aan de hand van hun ogen (gek genoeg werd Marty Feldman hierbij niet geraden …).

Na een paar afmattende pubquiz-uren werd het moment bereikt dat de laatste vraag was gesteld, het laatste antwoord was gegeven en door Berdie en Sylvia de laatste 2-euromuntstukken waren geïncasseerd. Ben en René telden de laatste goedgegeven antwoorden en Ben toog voor de laatste keer naar de beamer om het resultaat vast te leggen. Koen nam vervolgens het woord en noemde in volgorde van het laatste team tot de winnaar de einduitslag. Team ‘SSLIMM’ bleek uiteindelijk de winnaar met een ruime voorsprong van een ¼ punt op de nummer twee. De overige zes teams eindigden netjes bij de eerste zeven. Wilma nam de prijsuitreiking vervolgens weer met verve ter hand, waarbij het prijzenpakket en de bossen blommen de winnaars verrukte kreetjes van genot ontlokten.

Bij eenieder van de aanwezigen overheerste na afloop het gevoel van ‘Wat was dit gezellig!’, ‘Wat was dit leuk!’ en ‘Dit moeten we vaker doen!’. Voor wat betreft de laatste opmerking blijkt overigens dat we dan al weer een inschrijving binnen hebben van een zeer sslimm team …

De opbrengst van deze avond was 840 euro, ontstaan uit het inschrijfgeld minus de kosten van het bittergarnituur plus de opbrengst van onze omkoopmeiskes. Dit geweldige bedrag komt uiteraard weer geheel ten goede aan de Roparun.

Na nog wat laatste drankjes de huig te hebben laten passeren, het afrekenen aan de bar (met een leuke opbrengst voor Tony’s pub) en het neerhalen van wat vlaggetjes (bedankt, Ben!) werden de tafels leeggeruimd, de stoelen teruggezet en werd onze trouwe Roparunbanner weer ingepakt. Een woord van dank aan Città Romana voor het gratis beschikbaar stellen van Tony’s Pub is hier zeer zeker op zijn plaats!

Ondertussen wordt er al gezinspeeld op een vervolg: Richard en Tamara bekijken of het mogelijk is om een tweede pubquiz te houden, en dan in Harmelen. Aan de meeste aanwezigen (teamleden van Roparunteam Hooymeijer en teams) zal het niet liggen - die hebben er al weer zin in, en ook Koen heeft zijn medewerking al weer toegezegd. Het enige waar we dan in ieder geval op moeten letten is dat de barkrukken niet te laag zijn of het plafond niet te hoog …