(de tekst op deze pagina is afkomstig van de Roparunsite)

De gever kan er op vertrouwen dat:

 • volledige, juiste en toegankelijke informatie over het doel van werving wordt verstrekt
 • bij werving respect voor gever en begunstigde wordt betoond
 • gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden
 • zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan het goede doel wordt besteed
 • volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording wordt afgelegd over besteding van de middelen en de activiteiten om de doelstelling te realiseren

De begunstigde kan er op vertrouwen dat:

 • er met respect zal worden gehandeld
 • gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij de activiteiten om de doelstelling te realiseren

De vrijwilliger kan er op vertrouwen dat:

 • algemeen aanvaarde regels en normen van goed opdrachtgeverschap worden nageleefd, voor zover deze van toepassing zijn op hun werkzaamheden
 • goede voorwaarden worden geschapen voor hun inzet
 • zij op passende wijze worden gewaardeerd voor hun inzet

Collega-instellingen kunnen er op vertrouwen dat:

 • onderling respect wordt betoond
 • bereidheid tot overleg over gemeenschappelijke belangen bestaat
 • gestreefd wordt naar afstemming en samenwerking bij werving, beheer en besteding
 • publiekelijk geen negatieve uitspraken over elkaar worden gedaan