ONZE MISSIE

De missie, “onze passie, ons doel” is volledig van toepassing op Roparun team 310, Team Hooymeijer. Waar menig team bestaat uit vrienden, familie en/of collega’s zijn de teamleden van Team Hooymeijer slechts verbonden door het doel van de Roparun:

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”

Hiervoor zetten zij zich het hele jaar belangeloos in met 1 gezamenlijk doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor hen die lijden aan de ziekte kanker en in hun laatste levensfase zijn. Menig teamlid is hier zelf mee geconfronteerd waardoor de motivatie om Roparunner te zijn nog verder toeneemt.
Iedereen van het team onderschrijft de missie en zet zich tijdens het jaar naar vermogen in maar de missie is tijdens de run pas echt zichtbaar. Met 2 teams leggen we in 2 dagen non-stop gezamenlijk 560 km af vanuit Bremen naar Rotterdam. Hier komt de gedrevenheid tot uiting, even geen individuele zaken bij alle lopers, fietsers en verzorgers maar slechts focus op de finish in Rotterdam.
Hierbij zijn onze dierbaren, vrienden en sponsporen van Roparunteam Hooymeijer de steun in de rug om met passie dit gestelde doel te behalen.